Комисии - състав и графици

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА МАНДАТ 2015 – 2019 г.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Виктория Стефанова Керчева - председател
2. Марийка Димитрова Стоянова
3. Адриан Николов Ялнъзов 
4. Кремена Димитрова Василева
5. Веселина Николова Енчева

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми 
1. Росен Ангелов Димов - председател
2. Веселина Димова Андонова 
3. Валентин Христов Великов
4. Адриан Николов Ялнъзов 
5. Мемиш Мустафов Мустафов

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Марийка Димитрова Стоянова - председател
2. Кирил Александров Бахнев
3. Йордан Стоянов Стоянов
4. Кремена Димитрова Василева
5. Росен Ангелов Димов  

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Росица Стоянова Пенева - председател
2. Валентин Христов Великов
3. Йордан Стоянов Стоянов
4. Иван Цветанов Иванов  
5. Веселина Николова Енчева

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Мемиш Мустафов Мустафов – председател 
2. Петър Красимиров Петров
3. Кирил Александров Бахнев
4. Веселин Петров Влаев
5. Иван Цветанов Иванов  

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси
1. Веселин Петров Влаев - председател
2. Виктория Стефанова Керчева  
3. Петър Красимиров Петров
4. Росица Стоянова Пенева 
5. Цонко Здравков Цонев  
           

 

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец септември 2016 година

02.09.2016

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта - сряда, 7 септември 2016 г., 13:00 часа Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми - сряда, 7 септември 2016 г., 13:30 часа Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации - сряда, 7 септември 2016 г., 14:00 часа Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец август 2016 година

19.08.2016

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта - понеделник, 22 август 2016 г. 13:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата - понеделник, 22 август 2016 г. 14:00 Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика-понеделник, 22 август 2016 г. 15:00  Постоянна комисия по екология,...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юли 2016 година

25.07.2016

Комисия Ден Час Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта понеделник, 25 юли 2016 г. 14:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата понеделник, 25 юли 2016 г. 15:00 Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика понеделник, 25...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юни 2016 година

17.06.2016

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми - понеделник, 20 юни 2016 г., 14:00 Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации - понеделник, 20 юни 2016 г., 15:00 Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта - вторник, 21 юни 2016 г., 13:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална...