Комисии - състав и графици

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА МАНДАТ 2015 – 2019 г.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Виктория Стефанова Керчева - председател
2. Марийка Димитрова Стоянова
3. Адриан Николов Ялнъзов 
4. Кремена Димитрова Василева
5. Веселина Николова Енчева

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми 
1. Росен Ангелов Димов - председател
2. Веселина Димова Андонова 
3. Валентин Христов Великов
4. Адриан Николов Ялнъзов 
5. Мемиш Мустафов Мустафов

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Марийка Димитрова Стоянова - председател
2. Кирил Александров Бахнев
3. Йордан Стоянов Стоянов
4. Кремена Димитрова Василева
5. Росен Ангелов Димов  

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Росица Стоянова Пенева - председател
2. Валентин Христов Великов
3. Йордан Стоянов Стоянов
4. Иван Цветанов Иванов  
5. Веселина Николова Енчева

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Мемиш Мустафов Мустафов – председател 
2. Петър Красимиров Петров
3. Кирил Александров Бахнев
4. Веселин Петров Влаев
5. Иван Цветанов Иванов  

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси
1. Веселин Петров Влаев - председател
2. Виктория Стефанова Керчева  
3. Петър Красимиров Петров
4. Росица Стоянова Пенева 
5. Цонко Здравков Цонев  
           

 

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юли 2017 година

13.07.2017

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми  Вторник, 18 юли 2017 г.   13:00 Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации Вторник, 18 юли 2017 г.   13:30 Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика Вторник, 18 юли 2017 г....

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юни 2017 година

22.06.2017

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика Понеделник, 26 юни 2017 г.  13:00 Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации Понеделник, 26 юни 2017 г.  14:00 Постоянна комисия по...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2017 година

17.05.2017

  КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта Понеделник, 22 май 2017 г.  13:00 Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика Понеделник, 22 май 2017...

Заседание на комисии към Общински съвет - Каварна

10.05.2017

На 11.05.2017 г. (четвъртък) от 16:00 часа ще се проведе съвместно заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси и данъчна политика и на постоянната комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси.  Дневен ред на заседанието на постоянните комисии: 1. Докладна записка вх. № 169 относно преразглеждане на решение № 298 по протокол № 21 от заседанието на Общинския съвет...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2017 г.

15.03.2017

ГРАФИК за провеждане на заседания  на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2017 година     КОМИСИЯ   ДЕН И ДАТА   ЧАС Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта Понеделник, 20 март 2017...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2017 година

15.02.2017

  КОМИСИЯ   ДЕН И ДАТА   ЧАС Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми Понеделник, 20 февруари 2017 г.   13:30 Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец януари 2017 година

18.01.2017

  КОМИСИЯ   ДЕН И ДАТА   ЧАС Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта Петък, 20 януари 2017 г.  13:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец декември 2016 година

15.12.2016

Комисия: Ден,дата и час Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации  -   вторник, 20 декември 2016 г.  от  13:30 Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси  -  вторник, 20 декември 2016 г. от    14:30 Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика  -  вторник, 20 декември 2016 г. от ...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец ноември 2016 година

17.11.2016

Комисия ден и час: Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации  -   понеделник, 21 ноември 2016 г. от 13:30ч. Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми - понеделник, 21 ноември 2016 г.от 14:30ч. Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта -  понеделник, 21 ноември 2016 г. от 15:00ч. Постоянна...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец октомври 2016 година

11.10.2016

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата - понеделник, 17 октомври 2016 г. от 14:00ч. Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта - понеделник, 17 октомври 2016 г. от 15:00ч. Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика -  понеделник, 17 октомври 2016 г. от 16:00ч. Постоянна...