Общински съвет

Комисии - състав и графици

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА МАНДАТ 2015 – 2019 г. Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика 1. Виктория Стефанова Керчева - председател 2. Марийка Димитрова Стоянова 3. Адриан Николов Ялнъзов  4. Кремена Димитрова Василева 5. Веселина Николова Енчева Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми  1. Росен…

Контакти

За контакти: тел: 0570 84246 e-mail: obskavarna@kavarna.bg