Помощно училище-интернат "Любен Каравелов"

1.jpg

ПУИ „Л.Каравелов” гр. Каварна е построено през 1968 г. То е специално училище в което се обучават и възпитават деца и ученици с умерена умствена изостаналост от І до VІІІ клас, които след това продължават образованието си в професионална паралелка – ІХ и Х клас по специалността „ Работник в производство на кулинарния изделия в заведения за хранене и развлечения”. Успешно завършилите десетокласници получават свидетелство за първа квалификационна степен по професията . Занятията се провеждат в специално оборудван кабинет, където възпитаниците на училището усвояват знания, които ще им помогнат по-добре да се интегрират в обществото.

ПУИ „Л.Каравелов” гр. Каварна е интернат. Общежитието на училището предлага съвременни условия за живот на децата. Всички стаи са оборудвани и обзаведени с нови легла и гардероби. Ремонтирани са санитарните възли. Кухнята и столовата отговарят на всички хигиенни изисквания. На всеки етаж има телевизор и учениците имат възможност да гледат различни предавания през свободното си време. Базата разполага и с две телевизионни зали; специално оборудвани кабинети за музико-терапия, куклотерапия, приказкотерапия; кабинет по БДП; кабинет на логопеда и психолога; рехабилитационен кабинет; библиотека и игротека.

Медицинското обслужване се извършва в специално оборудван кабинет от екип специалисти – медицинска сестра, личен лекар и стоматолог.

Съобразно състоянието на учениците се използват разнообразни методи, форми, средства, дейности и занимания; богат набор от дидактични материали. Приоритетите са насочени към корекционното обучение и възпитание, работи се за подобряване на моториката; развитие и обогатяване на сензорните възприятия, паметовите и мисловните процеси; езиково – говорните умения и тяхното общо функциониране. С децата работят психолог, логопед и олигофренопедагози.

Децата участват в училищни тържества и чествания на празници заложени в календарния план на училището, както и в такива организирани от Община Каварна. Извънкласните дейности спомагат за развитието на творческите възможности и активността на децата и съдействат за социализацията и интеграцията им. Учениците взимат участие в спортно състезание организирано от Спешъл олимпикс, провеждащо се всяка година.

От 2000 година, ежегодно, в началото на месец юни се провежда спортен празник „Заедно на първи юни”. В празника участват ученици от сродни училища от цялата страна: градовете Добрич, Нови пазар, Търговище, Шумен , Плевен, Свиленград, Нова Загора, Долни Дъбник, с.Кривня и др. Провеждат се разнообразни спортни игри: „Да играем заедно”- щафетни игри, футбол, народна топка и „Боче”.

Адрес:

9650 гр.Каварна

”Сан Стефано” № 16 п.к.72

Телефони:

0570 82388

0570 82219

е-mail: pu_kavarna@abv.bg