Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:
В периода от 23.05.2020 г. до 26.05.2020 г. фирма „Драго Узунов – Агро Транс“ ЕООД ще проведе третиране на ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД с продукт за растителна защита/препарат, хербицид ТЕМЗА СК при доза 100 мл./дка и хербицид МАЗА 4 СЛ при доза 120 мл./дка. Карантинен срок не се изисква.
Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна, в масив 14-ти с площ 270 дка и масив 47 – ми с площ 97 дка.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Петър Узунов.