Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 19.05.2020 г. до 22.05.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден фирма ЕТ „ДИМИТЪР МАТЕЕВ“ ще проведе третиране на ЦАРЕВИЦА с продукт за растителна защита/препарат, хербицид РЕКОРД НОВ пакет 80 дка с карантинен срок 50 дни.
Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в масив 37 на площ от 120 дка., отстоящи от населеното място на 2 км., отстояние от съседно селище на 3 км., срещу брашнеста мана и септириоза, плевели.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Димитър Матеев.