Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода 20.05.2020 г. до 21.05.2020г. от 09:00 до 20:00 часа фирма „АГРОДЕС АА“ ООД ще проведе третиране на ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ с продукт за растителна защита/препарат КОПРАНТОЛ ДУО при доза 250 мл./дка с карантинен срок 21 дни и ДИНАЛИ при доза 60 мл./дка с карантинен срок 21 дни.
Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“, представляващи масиви 115, 116, 118, отстоящи от населеното място на 5 км., срещу мана и брашнеста мана.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря/ лицето: Ани Костова.