Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности от 25.05.2017г. до 27.05.2017г. от 19, 00 до 10,00 часа за третиране на пшеница

 

 

 

 

ОБЩИНА  КАВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:  

От 25.05.2017 г. до 27.05.2017 г. от 19,00 до 10,00 часа от фирма „КУЮМДЖИЕВИ“ ЕООД ще се проведе третиране на пшеница с препарати  АГРИЯ 1050. Третирането ще се извършва срещу листни въшки и житна дървеница в масив 29 в землището на гр.Каварна на площ – 140 дка, отстоящи от населеното място на 5 км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Георги Димитров Куюмджиев.