Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 

ОБЩИНА  КАВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

 

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, общ.Каварна, както следва: 

На 04.10.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч., фирма „ПИЕРОН“ ЕООД ще проведе третиране на стърнище с препарат  НАСА, 2,4 ДАминопиелик 600СЛ, при доза 150мл./дка и карантинен срок 30 дни.  Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в масив 17 на площ от 150дка, отстояние от населено място 1км. и от съседно землище на 2км., срещу житни и широколистни плевели.

 За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Атанас Атанасов.