Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

45618223_303.jpg

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: 
В периода от 10.08.2019г. до 12.08.2019г. от 09.00ч. до 20.00ч. на следващия ден, фирма „АГРОДЕС АА“ ООД ще проведе третиране на лозови насаждения с препарати Шавид Ф 72ВДГ с карантинен срок 20 дни, доза 200гр./дка, Байфидан 250ЕК с карантинен срок 30 дни, доза 10мл/дка, Фюри 1010ЕК с карантинен срок 14 дни, доза 12гр./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масиви 115, 116 и 118, отстоящи от населеното място на 5 км., срещу брашнеста мана и сиво гниене.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Ани Желязкова Костова.