Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 

 

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:   

На 06.08.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., фирма „Уайн-2015“ ЕООД,  ще проведе третиране на лозя с препарат ФУНГУРАН ОН 50 ВГ с карантинен срок 14 дни, при доза 150гр./дка, ФАЛКОН 460 ЕК с карантинен срок 14 дни, при доза 30мл./дка и ТОПСИМ М 70ВДГ с карантинен срок 14 дни, при доза 100гр./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масиви 118, 121, 122 и 115 на площ от 155дка, отстоящи от населеното място 5 км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Апостол Добрев.