Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Honeybee_landing_on_milkthistle02.jpg

 

ОБЩИНА  КАВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

 

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, общ.Каварна, както следва: 

 На 30.07.2019г. след 20.00ч. до 22.00ч., ГЕОРГИ ПЕТКОВ КОЛЕВ  ще проведе третиране на пипер, домати и патладжан с препарат за растителна защита ЛАНАТ 25ВП с карантинен срок 21 дни за пипер и 7 дни за домати и патладжан, при доза 100гр./дка.  Третирането ще се извършва в масив 11 на гр.Каварна – 49дка пипер, отстоящ от населеното място на 5км. и от съседно землище на 3км., 32дка домати, отстоящи от населеното място на 5км. и от съседно землище на 3км. и 23дка патладжан, отстоящи от населенто място на 5км. и от съседно землище на 3км., срещу вредителите листоматиращи мухи, калифорнийски трипс, доматен миниращ молец, памукова нощенка, зелена прасковена листна въшка, памукова листна въшка и белокрилки.

 За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Георги Петков Колев.