Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 

ОБЩИНА  КАВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

 

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, общ.Каварна, както следва: 

В периода от 18.05.2019г. до 20.05.2019г. от 18.00ч. до 10.00ч. на следващия ден фирма „Ди Агро -8“ ЕООД ще проведе третиране на слънчоглед с препарат  Експрес.  Третирането ще се извършва в масив 30 на гр.Каварна на площ от 100дка, срещу плевели.

 За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Георги Христов.