Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства в град Каварна

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от  03.04.2019г. до 06.04.2019г. от 7.00ч. до 10.30ч. и след 18.30ч.  ЧЗС Петър Драгнев Петров ще проведе третиране на пшеница с препарат Текамин макс, при доза 100 мл/дка, Танго при доза 100мл/дка с карантинен срок 50 дни, Биатлон при доза 5гр./дка и Оазис при доза 20мл/дка с карантинен срок 35 дни.  Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, масив 25 на площ от 360 дка.
 
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Петър Драгнев Петров.