Съобщение

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8 ал.2 и ал.6 от Закона за пчеларството, Общинска администрация – Каварна, напомня на собствениците на пчели и пчелни семейства, разположени на територията на община Каварна, че за да бъдат уведомявани за предстоящи пръскания и други мероприятия, които биха причинили вреди на техните пчели и евентуална продукция, е нужно да се регистрират  в  кметствата по местонахождение на пчелина.

Регистрацията  и промяната на регистрирани обстоятелства са безплатни.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЖЕ ДА ПОЗВЪНИТЕ НА ТЕЛЕФОН 0570/81819

ИЛИ В СТАЯ 206 В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ