Списък на стопаните, които имат право на обезщетение за закланите в срок прасета

Списък на стопаните, които следва да получат обезщетение в размер на 300 лв. за почистване и дезинфекция на обектите след извършване на доброволно клане на прасетата си.

Прикачени файлове