Обявление на основание чл.15, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие

Община Каварна на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие обявява, че с Решение № 256 по Протокол № 19 от заседание проведено на 28.02.2017 г. Общински съвет Каварна определя периодът от 30.06.2017г. до 15.09.2017г., в който се забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища на територията на община Каварна. В този период се допускат строителни и монтажни работи само за неотложни аварийно- ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти на техническата инфраструктура; строителство на обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от община Каварна и държавата.