Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства в град Каварна

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от  08.04.2019г. до 10.04.2019г. от 9.00ч. до 17.00ч.  фирма „ГРИЙН ПЛАНЕТ“ ЕООД ще проведе третиране на пшеница с препарат Танго супер при доза 80мл/дка с карантинен срок 50 дни и Биатлон при доза 4гр./дка.  Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, масив 18 на площ от 105 дка.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Марьо Георгиев Атанасов.