Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 19.08.2019г. до 22.08.2019г. от 06.00 ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч. фирма „БИО МЕДЖИК“ ЕООД ще проведе третиране на домати – полско производство с продукти за растителна защита ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р при доза 400гр./дка с карантинен срок 20 дни, срещу картофена мана и кафяви листни петна и ФЮРИ 10ЕК при доза 15мл./дка с карантинен срок 21 дни, срещу нощенка, трипс, листни въшки.
Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в масив 20 на площ от 160,00дка, отстоящи от населеното място на 1км. и от съседно землище на с.Могилище на 8км.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Мариян Кирилов Алексиев.