Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 29.08.2019г. до 31.08.2019г. от 06.00 ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч. фирма „БИО МЕДЖИК“ ЕООД ще проведе третиране на пипер – полско производство с продукт за растителна защита ОАЗИС 5ЕК при доза 20мл./дка с карантинен срок 14 дни, срещу листни въшки.
Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в масив 20 на площ от 160,00дка, отстоящи от населеното място на 1км. и от съседно землище на с.Могилище на 8км.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Мариян Кирилов Алексиев.