Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, общ.Каварна, както следва:
В периода от 19.07.2019г. до 20.07.2019г. от 6.00ч. до 10.00ч.  и след 20.00ч. до 22.00ч., ГЕОРГИ ПЕТКОВ КОЛЕВ  ще проведе третиране на пипер, домати и патладжан с препарат за растителна защита ДЕЦИС 2.5ЕК с карантинен срок 3 дни при доза 40мл./дка.  Третирането ще се извършва в масив 11 на гр.Каварна – 49дка пипер, отстоящ от населеното място на 5км. и от съседно землище на 3км., 32дка домати, отстоящи от населеното място на 5км. и от съседно землище на 3км. и 23дка патладжан, отстоящи от населенто място на 5км. и от съседно землище на 3км., срещу вредителите колорадски бръмбар, зелена прасковена листна въшка и миниращ молец по доматите.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Георги Петков Колев.