Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:   

На 19.07.2019г. от 05.00ч. до 1000ч.  фирма „БИО БАДЕМИ“ ООД ще проведе третиране на БАДЕМОВИ ДРЪВЧЕТА с препарат Децис 2,5 ЕК, при доза 0,04% и Делан 700 при доза 0,05% с карантинен срок 30 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, в масиви 46 и 113 на обща площ от 300дка, отстоящи от населеното място на 1,5км. и от съседно землище на 3км. срещу бадемов семеяд и листна въшка.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Валентин Георгиев Балев.