Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

На 11.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., фирма „Уайн-2015“ЕООД,  ще проведе третиране на лозя с препарат Акробат плюс БГ с карантинен срок 28 дни, при доза 200гр./дка и Вивандо с карантинен срок 28 дни с доза 20мл./дка и Вазтак нов 100ЕК с карантинен срок 14 дни с доза 14,5мл./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масиви 118, 121, 122 и 115 на площ от 155дка, отстоящи от населеното място 5 км., срещу мана, гроздови молци и брашнеста мана.

На 18.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., фирма „Уайн-2015“ ЕООД,  ще проведе третиране на лозя с препарат Орвего с карантинен срок  35 дни с доза 80гр./дка, Фалкон 460ЕК с карантинен срок 14 дни  с доза 30мл./дка, Вазтак нов 100ЕК с карантинен срок 14 дни с доза 14,5мл./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масиви 118, 121, 122 и 115 на площ от 155дка, отстоящи от населеното място 5 км., срещу мана и брашнеста мана.

На 25.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., фирма „Уайн-2015“ ЕООД,  ще проведе третиране на лозя с препарат Купросейт голдм с карантинен срок 20 дни и доза 150гр./дка и Топаз 100 ЕК с карантинен срок 28 дни и доза 15мл./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масиви 118, 121, 122 и 115 на площ от 155дка, отстоящи от населеното място 5 км., срещу мана и оидиум.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Апостол Добрев.