Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

На 15.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., ЗП Никола Добрев,  ще проведе третиране на лозя с препарати АКУИДАЛ БГ с карантинен срок 20 дни и доза 250гр./дка и КУПРОСЕЙТ ГОЛД М с карантинен срок 20 дни и доза 150гр./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масиви 118 и 121 на площ от 100 дка, отстоящи от населеното място 5 км., срещу мана и Оидиум.

На 30.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., ЗП Никола Добрев,  ще проведе третиране на лозя с препарат Вивандо с карантинен срок 28 дни с доза 20мл./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масиви 118 и121 на площ от 100 дка, отстоящи от населеното място 5 км., срещу брашнеста мана.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Никола Добрев.