Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

На 10.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., фирма „Важивин“ ООД,  ще проведе третиране на лозя с препарат ДЕЛАН 700 ВДГ с карантинен срок 20 дни и доза 50мл./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масив 116 и 117 на обща площ от 32 дка, отстоящи от населеното място на 5км. срещу екскориоза и мана.

На 26.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., фирма „Важивин“ ООД,  ще проведе третиране на лозя с препарат АКОИДАЛ ВГ с карантинен срок 20 дни и доза 250гр./дка и КУПРОСЕЙТ ГОЛД М с карантинен срок 20 дни и доза 150гр./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масив 116 и 117 на обща площ от 32 дка, отстоящи от населеното място на 5км. срещу екскориоза и мана.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Апостол Добрев.