Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището община Каварна, както следва:          

На 15.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., ЗП Апостол Добрев,  ще проведе третиране на лозя с препарат ДИНАДИМ ПРОГРЕС 400ЕК с карантинен срок 21 дни и доза 75мл./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масив 115, в с.Топола ПИ 72693.501.107 и ПИ 72693.501.108 и в землището на с.Българево ПИ 07257.41.2 и 07257.41.69 на обща площ от 69 дка, срещу зелена прасковена листна въшка.

На 30.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., ЗП Апостол Добрев,  ще проведе третиране на лозя с препарат ТОПАЗ 100ЕК с карантинен срок 14 дни и доза 25мл./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масив 115, в с.Топола ПИ 72693.501.107 и ПИ 72693.501.108 и в землището на с.Българево ПИ 07257.41.2 и 07257.41.69 на обща площ от 69 дка, срещу брашнеста мана.