Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности  

 

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:   

В периода от 06.06.2019г. до 08.06.2019г. от 09.00ч.  до 20.00ч. на следващия ден, фирма „АГРОДЕС АА“ ООД  ще проведе третиране на лозови насаждения с препарати Ридомил Голд с карантинен срок 20 дни, доза 250гр./дка, Топаз 100ЕК с карантинен срок 28 дни, доза 15гр./дка, Актара 25ВГ с карантинен срок 28 дни, доза 20гр./дка и Акоидал 80 ВГД с карантинен срок 20 дни, доза 250гр./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масиви 115, 116 и 118, отстоящи от населеното място на 5 км., срещу брашнеста мана и лозова цикада.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Ани Желязкова Костова.