Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 633/09.09.2019 г.

Обяви и съобщения | 10.09.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 633/09.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXI, кв. 25 по регулационния план на  СО Топола, община Каварна,  област Добрич.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БАЛКАН ГРЕЙН ЕООД

Обяви и съобщения | 10.09.2019

Изх. № 7/10.09.2019 г. ДО БАЛКАН ГРЕЙН ЕООД гр. Перник ул. „Стоян Заимов“  № 6   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на...

Обявление за издадена Заповед № 602/29.08.2019 г.

Обяви и съобщения | 30.08.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 602/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта за УПИ VI - 9744, кв. 28 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 601/29.08.2019 г.

Обяви и съобщения | 30.08.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 601/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за УПИ IV - 223, кв. 23 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.  

Обявление за издадена Заповед № 599/29.08.2019 г.

Обяви и съобщения | 30.08.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 599/29.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в частта за ПИ 07257.501.1071, кв. 46 по регулационния план на с. Българево, община Каварна,  област Добрич.  

Списък на стопаните, които имат право на обезщетение за закланите в срок прасета

Обяви и съобщения | 28.08.2019

Списък на стопаните, които следва да получат обезщетение в размер на 300 лв. за почистване и дезинфекция на обектите след извършване на доброволно клане на прасетата си.

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 26.08.2019

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 19.08.2019г. до 22.08.2019г. от 06.00 ч.  до 10.00ч. и след...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 26.08.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от...

Съобщение за ограничаване на движението във връзка с протичането на Огнена фиеста „Чираквам 2019“

Обяви и съобщения | 22.08.2019

Във връзка с протичане на Огнена фиеста „Чиракман 2019“ Община Каварна съобщава, че на 23 август (петък) движението на автомобили и лица в района на втора буна в Морска зона-Каварна ще бъде ограничено от 13:00 до 24:00 часа, а на 24 август (събота) движението на автомобили и лица в района на втора и трета буна ще бъде ограничено от 08:00 до 24:00 часа.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Орхан Ахмед Исмайл

Обяви и съобщения | 21.08.2019

До Орхан Ахмед Исмайл гр. Каварна ул. „Ген. Скобелев“  № 11 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения №...