Обяви и съобщения

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 04.11.2019

    Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна,...

Съобщение до Радостина Стаматова Димитрова

Обяви и съобщения | 01.11.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Радостина Стаматова Димитрова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, собственик  на част от УПИ VII, в кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е...

Съобщение до Румяна Илиева Златева

Обяви и съобщения | 01.11.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Румяна Илиева Златева, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, собственик  на част от УПИ VI, в кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен...

Съобщение до Димитър Петров Велчев

Обяви и съобщения | 01.11.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Димитър Петров Велчев, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, собственик  на част от УПИ VI, в кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен...

Съобщение до Павлинка Петрова Върбанова

Обяви и съобщения | 01.11.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Павлинка Петрова Върбанова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), наследник на Петър Иванов Върбанов, собственик  на УПИ VIII и част от УПИ XI, в кв. 6 по регулационния план  на с. Камен...

Съобщение до Димо Великов Михалев

Обяви и съобщения | 29.10.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Димо Великов Михалев, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на УПИ XIV, кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, че е изработен подробно устройствен...

Съобщение до Веселина Гавраилова Георгиева

Обяви и съобщения | 29.10.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Веселина Гавраилова Георгиева, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на УПИ XII, кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, че е изработен подробно...

Съобщение до Величка Великова Михалева

Обяви и съобщения | 29.10.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Величка Великова Михалева, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на УПИ XIV, кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, че е изработен подробно...