Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА ДЕЗАКАРИЗАЦИОННА ОБРАБОТКА

Обяви и съобщения | 30.04.2019

Община Каварна съобщава, че на 30.04.2019г., беше извършена първа дезакаризационна обработка на тревните площи, предназначени за широко обществено ползване в   гр. Каварна. Срещу кърлежи бяха третирани общо 39 000 кв.м. зелени площи, включващи всички паркове в града, прилежащите терени на Спортна зала „Олимпиада” и жилищните блокове „Витоша” и...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 25.04.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 24.04.2019

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА   Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности  Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 24.04.2019

    ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА   Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности   Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни ...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 31.05.2019 год. от 14,00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 23.04.2019

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на петно № 14 (четиринадесет) с идентификатор №35064.501.9965, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот - частна общинска собственост по КККР на гр.Каварна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински пазар), с площ от 11 кв. м по кадастър,...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 22.04.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на с.Раковски, както следва: В периода от...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 22.04.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на община Каварна, както следва: В периода...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 19.04.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на с.Раковски, както следва: В периода от...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 19.04.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на община Каварна, както следва: В периода...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 19.04.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на с.Българево, както...