Обяви и съобщения

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 07.06.2019

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: На 10.06.2019г.  от 06.00ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч., фирма...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 07.06.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището община Каварна, както...

Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 05.06.2019

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности     Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности   Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 04.06.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:   -На...

Кампания за изчисляване на прогнозни пенсии

Обяви и съобщения | 04.06.2019

В Каварна ще се проведе кампания за изчисляване на прогнозни пенсии на 5, 13, 18 юни 2019 г. от 8:30 ч. до 16:00 ч. в офис на ТП ул. „Добротица“ №31 във връзка с прилагане на §22ц от Закона за изменение и допълнение на КСО. Желаещите да се възползват от предлаганата услуга ще трябва да представят: 1.Документ за самоличност 2.Документ УП-2 или УП-15 за тригодишен период (от 1982г. -...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 29.05.2019

  Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:  В...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 27.05.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 27.05.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Лариса Владимировна Севалнева

Обяви и съобщения | 27.05.2019

  Изх. № 2/27.05.2019 г. ДО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА СЕВАЛНЕВА гр. Каварна ул. „Простор“ № 7, бл. 1, ет. 4, ап. 11 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор- Димитричка Колева за връчване на...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Андрей Валентинович Севалнев

Обяви и съобщения | 27.05.2019

Изх. № 1/27.05.2019 г. ДО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ СЕВАЛНЕВ гр. Каварна ул. „Мистрал“ № 6, ет. 3, ап. 11 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор- Димитричка Колева за връчване на Акт за прихващане или...