Обяви и съобщения

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности от 12.05.2017 г. до 17.05.2017 г. от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден – третиране на пшеница

Обяви и съобщения | 05.05.2017

ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ПЮСКЮЛИЕВ

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 15/05.05.2017 г. ДО ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ПЮСКЮЛИЕВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Калиакра“ № 34 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КАТРИК-61 АД

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 14/05.05.2017 г. ДО КАТРИК-61 АД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „България“ № 47 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за връчване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КЛИЙФ НОРМАН ГРОУВС

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 13/05.05.2017 г. ДО КЛИЙФ НОРМАН ГРОУВС Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Рай“ , бл. „Виктория“, ап. Г23, ет. 2 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДРАГАН НЕДЕЛЧЕВ ДЯНКОВ

Обяви и съобщения | 04.05.2017

Изх. № 12/04.05.2017 г. ДО ДРАГАН НЕДЕЛЧЕВ ДЯНКОВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „България“ № 36, вх. Б, ет. 8, ап. 22 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Община Каварна обявява

Обяви и съобщения | 03.05.2017

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА, че на 02.05.2017 година е изгубен  един брой използван кочан с приходни квитанции със серия и номера както следва:  АА2015 от  0117951 до 01117975. Посочените по горе квитанции се считат за невалидни. В случай, че някой ги намери, молим да бъдат предадени в общинска администрация.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ИЙ ДЖЕЙ ООД

Обяви и съобщения | 03.05.2017

Изх. № 11/03.05.2017 г. ДО ИЙ ДЖЕЙ  ООД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „България“ № 59 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова за...

Община Каварна обявява на 19.05.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 03.05.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 19.05.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот (състоящ се от две помещения), представляващ част от първи етаж на сграда (източната) с идентификатор 12173.501.115.1 по КККР на село Вранино, община Каварна, ул.”Втора” № 19, с площ от...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 26.04.2017

Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства град Каварна Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...

Община Каварна уведомява всички собственици на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 24.04.2017

Община Каварна уведомява   всички собственици на пчели и пчелни семейства, във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, че  предстоящата информация за провеждане на растителнозащитни дейности ще...