Обяви и съобщения

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 23.07.2019

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА   Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности  Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви...

МТСП, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Проект "Патронажна грижа"

Обяви и съобщения | 22.07.2019

                                                                                             Във връзка с одобрено проектно предложение  по  процедура...

Информация за включване в механизма лична помощ

Обяви и съобщения | 22.07.2019

  Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и...

Общински съвет-Каварна обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Каварна

Обяви и съобщения | 19.07.2019

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – К А В А Р Н А   О Б Я В А Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и Решение № 620 по Протокол № 52 от 25.06.2019 г. обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Каварна     Изисквания към кандидатите Кандидатите за съдебни заседатели...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 18.07.2019

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, общ.Каварна, както следва: В периода от 19.07.2019г. до 20.07.2019г. от 6.00ч. до 10.00ч. ...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 17.07.2019

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:    На 19.07.2019г. от 05.00ч. до 1000ч.  фирма „БИО...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 17.07.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ТУРАНА СКАЙ ООД

Обяви и съобщения | 17.07.2019

ДО ТУРАНА СКАЙ ООД общ. Каварна с. Топола к-с Топола Скай, корпус № 2, ап. 96 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения  №...

Съобщение за Африканската чума по свинете

Обяви и съобщения | 16.07.2019

• Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни). • Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).  • Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият...

Съобщение до Ирина Стефанова Лазарова

Обяви и съобщения | 16.07.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Ирина Стефанова Лазарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), като собственик  на имот с   идентификатор 35746.501.83  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна,...