Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ХАВИЕР ГАРСИЯ ДЕЛ АМО

Обяви и съобщения | 31.05.2017

Изх. № 24/31.05.2017 г.     ДО ХАВИЕР ГАРСИЯ ДЕЛ АМО Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Делфин“ №  1, бл. 2, ет. 4, ап. 10     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ГО ФАИК ХУА

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 23/30.05.2017 г.     ДО ГО ФАИК ХУА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Простор“ №  7, бл. „ Хоризонт“, ет. 2, ап. 23-С2     СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БГ ИНВЕСТ ООД

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 22/30.05.2017 г. ДО БГ ИНВЕСТ  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Одесос бул. „Мария Луиза“ № 21, ап. офис 2 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ВЕСЕЛИНА ВЕЛЧЕВА ВЕСКОВА

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 21/30.05.2017 г. ДО ВЕСЕЛИНА  ВЕЛЧЕВА  ВЕСКОВА Адрес за кореспонденция: гр. София ж.к. „ЗОНА Б-5“, вх. А, ап. 93, ет. 21 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 20/30.05.2017 г. ДО СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Иван Вазов“  № 14  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за...

Обявление на Заповед № 436/29.05.2017г. за изработване на ПУП- ПРЗ

Обяви и съобщения | 30.05.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 436 от 29.05.2017 г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07257.501.222 по КККР на с. Българево, община Каварна, представляващ ПИ 222 в кв. 16 по регулационния план  на с. Българево, община...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности на 30.05.2017 г. от 7,00 до 20,00 часа за третиране на слънчоглед

Обяви и съобщения | 29.05.2017

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви...

Обявление на Заповед № 379/18.05.2017г. за изработване на ПУП- ПРЗ

Обяви и съобщения | 23.05.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 379 от 18.05.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07257.501.855 по КККР на с. Българево, община Каварна, представляващ УПИ XXIII в кв. 40 по регулационния план  на с. Българево, община...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БЪЛГАРИЦЕ ООД

Обяви и съобщения | 19.05.2017

Изх. № 19/19.05.2017 г. ДО БЪЛГАРИЦЕ ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна общ. Варна ул. „Драгоман“  № 40, ет. 2  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПЕДЕР РИЕС БОРЧЕ

Обяви и съобщения | 19.05.2017

Изх. № 18/19.05.2017 г. ДО ПЕДЕР РИЕС БОРЧЕ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна общ. Каварна ул. „Крайбрежна зона“  бл. А, ап. 14  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...