Обяви и съобщения

Уведомление до собственици и ползватели на гаражи

Обяви и съобщения | 08.05.2020

Община Каварна уведомява всички собственици и ползватели на гаражи разположени: В паркинга до жилищен блок „Витоша“, с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 45 и кръстовището и с ул. „Ген. Гурко“; Северно от жилищен блок „Витоша“, с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 35, 37 и 39 Северно от жилищен блок „Витоша“, в дворовете на...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 07.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 07.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 07.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 07.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 12.05.2020 г. до 14.05.2020 г. от 09:00 до 17:00 часа фирма...

Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу кърлежи на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 05.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Каварна уведомява, че на 08.05.2020 г. от 06:00 часа, при благоприятни метеорологични условия, на територията на община Каварна ще бъдат извършени дезинсекционни обработки срещу...

Публичен търг с явно наддаване на 29.05.2020 г. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 30.04.2020

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 29.05.2020 год. от 14:00 часа в заседателна зала на община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект на търга е помещение № 6, представляващо склад, с площ 17,00 кв.м находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул....

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 30.04.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 04.05.2020 г. до 08.05.2020 г. от 05:00 до 10:00 часа фирма „БИО...

Публичен търг с явно наддаване на 28.05.2020 г. от 9:00 часа

Обяви и съобщения | 30.04.2020

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА НА 28.05.2020 ГОДИНА ОТ 9:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна с начин на трайно ползване НИВИ, за срок от три стопански години -2020г./2021г., 2021г./2022г. и 2022г./ 2023г. до прибиране на реколтата. Обект на търга са имотите...