Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2018г. от 14.45 часа

Обяви и съобщения | 01.06.2018

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на три помещения и част от обслужващ коридор с обща площ от 130.00кв.м, представляващи част от сграда с идентификатор № 35064.501.1504.1 по КККР на град Каварна (бившия МУЦ - по схема), находяща се в град Каварна, ул. „Стефан Караджа” № 35, за складова...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2018г. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 01.06.2018

  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 90.00 кв.м (деветдесет квадратни метра), представляващо част от сграда с идентификатор № 35064.501.1504.1 по КККР на град Каварна (бившия МУЦ - по схема), находяща се в град Каварна, ул. „Стефан Караджа” № 35, за складова...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АХМЕД МУСТАФОВ ФЕРАДОВ

Обяви и съобщения | 31.05.2018

Изх. № 22/31.05.2018 г.     ДО АХМЕД  МУСТАФОВ  ФЕРАДОВ   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АНДРЕЙ 75 ЕООД

Обяви и съобщения | 29.05.2018

Изх. № 20/29.05.2018 г.     ДО АНДРЕЙ 75  ЕООД   СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ХРИСТО АМЕРОВ СОЛЕНКОВ

Обяви и съобщения | 29.05.2018

Изх. № 19/29.05.2018 г.     ДО ХРИСТО АМЕРОВ СОЛЕНКОВ   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор- Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения  №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МИРБАН ИСМАИЛОВА АДИЛОВА

Обяви и съобщения | 29.05.2018

Изх. № 18/29.05.2018 г.     ДО МИРБАН ИСМАИЛОВА АДИЛОВА   СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на...

Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 25.05.2018

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности   Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ПАНАЙОТОВ

Обяви и съобщения | 25.05.2018

  Изх. № 17/23.05.2018 г.     ДО   ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ПАНАЙОТОВ   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор- Димитричка Колева за връчване на Акт за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до НЕЛА ДОНЧЕВА ДИМИТРОВА

Обяви и съобщения | 25.05.2018

Изх. № 16/23.05.2018 г.     ДО НЕЛА ДОНЧЕВА ДИМИТРОВА   СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор- Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения...

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Обяви и съобщения | 23.05.2018

ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности   Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за...