Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 54/17.08.2017 г.     ДО ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „Хубча“ № 8, ет. 3 Представлявано от: Иван Стойков Кадийски     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 55/17.08.2017 г.     ДО ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Христо Ботев“ № 42     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая...

Обявление на Заповед № 875/16.08.2017г.

Обяви и съобщения | 17.08.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 875 от 16.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за изграждане на обект „ Разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс” с жилищна сграда със студия, приемна сграда и басейни” в...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЕВЕЛИН МОУЛТЪН

Обяви и съобщения | 17.08.2017

Изх. № 53/17.08.2017 г.     ДО ЕВЕЛИН МОУЛТЪН Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Простор“ №17     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АКВАЗОН ООД

Обяви и съобщения | 16.08.2017

Изх. № 52/16.08.2017 г.     ДО АКВАЗОН  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив ул. „Цанко Дюстабанов“ №12 Представлявано от:  Николай Янев     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ТРАНССИГНАЛ В.Г. ЕООД

Обяви и съобщения | 16.08.2017

Изх. № 51/16.08.2017 г.     ДО ТРАНССИГНАЛ В.Г. ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. София ж.к. Дружба, бл. 68, вх. 1, ап.2, ет. 1 Представлявано от: Веселин Господинов     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА АРМСТРОНГ

Обяви и съобщения | 10.08.2017

Изх. № 50/10.08.2017 г.     ДО СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА АРМСТРОНГ Адрес за кореспонденция: гр. Русе ул. „Филип Станиславов“ № 1, вх. 3, ет. 5     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ООД

Обяви и съобщения | 10.08.2017

Изх. № 49/10.08.2017 г.     ДО БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „202“ № 6, ап. офис 8 Представляващ: Димитър Вринчев     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение за инвестиционно предложение на ЕТ „АСТЕР – 62-БОРЯН ПЕНКОВ”

Обяви и съобщения | 04.08.2017

    Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на  водовземно съоръжение за напояване на земеделски...