Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси " до Цеца Йорданова Попова

Обяви и съобщения | 13.04.2018

Изх. № 5/13.04.2018 г. ДО ЦЕЦА ЙОРДАНОВА ПОПОВА Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Изгрев“  № 3А Представляващ:  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор - Димитричка...

Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Обяви и съобщения | 11.04.2018

На 23 и 24 април 2018г. (понеделник и вторник) „Елтехресурс” АД, съвместно с Община Каварна, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на територията на община Каварна. Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като в срок до 23.04.2018г. подадат заявка за извозване на безплатен...

Информация относно опасността от възникване на пожари в земеделски земи и защитени територии

Обяви и съобщения | 11.04.2018

Уведомяваме населението на община Каварна, че се забраняват палежите на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделските земи и защитените територии-изключителна държавна собственост. Да се повиши вниманието на всички посетители на защитените територии за опасността от възникване на пожари. При констатиране на палежи в защитените зони, незабавно да се уведомява РИОСВ – Варна на...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси " до НИЯТ САЛИ ЯШАР

Обяви и съобщения | 11.04.2018

Изх. № 4/11.04.2018 г. ДО НИЯТ САЛИ ЯШАР Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Изгрев“  № 33 Представляващ:  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор- Димитричка...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси " до НЕДКО МАРИНОВ МЛАДЕНОВ

Обяви и съобщения | 11.04.2018

Изх. № 3/11.04.2018 г.   ДО НЕДКО МАРИНОВ МЛАДЕНОВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Хаджи Димитър“  № 73 Представляващ:    СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 05.04.2018

ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за...

ОБЩИНА КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА

Обяви и съобщения | 05.04.2018

  Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...

Община Каварна уведомява всички собственици на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 03.04.2018

  Община Каварна уведомява  всички собственици на пчели и пчелни семейства, във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,  че информацията за провеждане на растителнозащитни дейности ще бъде публикувана на сайта на...

Съобщение към собствениците на пчели и пчелни семейства, разположени на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 03.04.2018

  Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8 ал.2 и ал.6 от Закона за пчеларството, Общинска администрация – Каварна, напомня на собствениците на пчели и пчелни семейства, разположени на територията на община Каварна, че за да бъдат уведомявани за предстоящи пръскания и други мероприятия, които биха причинили вреди на техните пчели и евентуална продукция, е нужно да се...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности от 03.04.2018г. до 08.04.2018г. за третиране на пшеница

Обяви и съобщения | 03.04.2018

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви...