Обяви и съобщения

Съобщение за инвестиционно предложение на ЕТ „АСТЕР – 62-БОРЯН ПЕНКОВ”

Обяви и съобщения | 04.08.2017

    Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на  водовземно съоръжение за напояване на земеделски...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МАРИ – КЛЕР МИЛС

Обяви и съобщения | 04.08.2017

Изх. № 48/04.08.2017 г.     ДО МАРИ – КЛЕР  МИЛС Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Простор  № 17, ап.3, ет.1       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до РУСКА ЕНЧЕВА ПЮСКЮЛИЕВА

Обяви и съобщения | 04.08.2017

Изх. № 47/04.08.2017 г.     ДО РУСКА ЕНЧЕВА ПЮСКЮЛИЕВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Калиакра  № 34       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26,  етаж 1,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ЖУРНАЛОВА

Обяви и съобщения | 04.08.2017

Изх. № 46/04.08.2017 г.     ДО СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ЖУРНАЛОВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Здравец  № 3       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26,  етаж 1,...

Временна организация на движението по ул. „Христо Ботев”

Обяви и съобщения | 02.08.2017

От 08.00 до 11.00 часа на 3.08.2017 г. се преустановява движението на пътни превозни средства по улица „Христо Ботев” в град Каварна в участъка между ул. „Сава Ганчев” и ул. „Максим Горки”.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Лойд пропъртис" ЕООД

Обяви и съобщения | 02.08.2017

Изх. № 45/02.08.2017 г. ДО ЛОЙД ПРОПЪРТИС ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна ул. Свобода № 18, вх.2, ет.1, ап.1 Представляващ: Лойд Джон   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка Колева...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Мапи оушън естейтс" ООД

Обяви и съобщения | 02.08.2017

Изх. № 44/02.08.2017 г. ДО МАПИ ОУШЪН ЕСТЕЙТС ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна ул. Бдин № 21а Представляващ: Майкъл Джерълд Милия   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка Колева за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Кенет Чарлс Голди

Обяви и съобщения | 02.08.2017

Изх. № 43/02.08.2017 г. ДО КЕНЕТ ЧАРЛС ГОЛДИ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Чайка № 3, бл. А, ап.15   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Пи енд Ар риъл естейт" ЕООД

Обяви и съобщения | 01.08.2017

Изх. № 42/01.08.2017 г. ДО ПИ ЕНД АР РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД Адрес за кореспонденция: с. Топола, общ. Каварна ул. Девета № 7 Представляващ: Роксана Фенел   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при гл.специалист Теодора...