Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 381/11.06.2018 г.

Обяви и съобщения | 11.06.2018

    Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 381/11.06.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I в кв. 102, по действащия регулационен план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.   Съобщението е...

Обява за инвестиционно предложение за „Реконструкция и възстановяване на градски парк - гр. Каварна“

Обяви и съобщения | 11.06.2018

   На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция и възстановяване на градски парк - гр. Каварна“ Дейностите по проекта  включват:       • Цялостно обновяване на съществуващите...

Oбява за инвестиционно предложение

Обяви и съобщения | 11.06.2018

   На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция и възстановяване на парково пространство по улица   „Добротица” в гр. Каварна“ Дейностите по проекта ...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси " до ХУНЕВА ПРОПЪРТИС ООД

Обяви и съобщения | 11.06.2018

Изх. № 25/11.06.2018 г.     ДО ХУНЕВА ПРОПЪРТИС ООД представляващ: Радосвета Минчева Дамянова     СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор- Димитричка Колева за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДЖЕЙ СИ АР ЕСТЕЙТС ЕООД

Обяви и съобщения | 11.06.2018

Изх. № 24/11.06.2018 г.     ДО ДЖЕЙ СИ АР ЕСТЕЙТС ЕООД представляващ: Джеймс Кристофър Роудс     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор- Димитричка Колева...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СИМЕОН ЩЕРЕВ ДИАМАНДИЕВ

Обяви и съобщения | 04.06.2018

Изх. № 23/04.06.2018 г.     ДО СИМЕОН ЩЕРЕВ ДИАМАНДИЕВ     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор- Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 01.06.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 29.06.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на терен на петно № 94 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ, находящ се на ул.“България“ в  началото на градския парк, в поземлен имот  с идентификатор...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2018 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 01.06.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 29.06.2018г. от 14.30 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ                за отдаване под наем на терен на петно № 64 в град Каварна, ул.”Г.С. Раковски” в поземлен имот - публична общинска собственост с...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2018г. от 15.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 01.06.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 29.06.2018г. от 15.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на терен на петно № 1(едно) по схема за разполагане на временни преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, находящ се на ул. „Десета” с идентификатор № 72693.501.172 по КККР на с....