Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ПАНАЙОТОВ

Обяви и съобщения | 07.06.2017

  Изх. № 28/07.06.2017 г.     ДО ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ПАНАЙОТОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Здравец“ № 3, ет. 2     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение за изработен ПУП - ПРЗ за КК Бялата лагуна

Обяви и съобщения | 06.06.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 169, 253, 254, 303, кв. 1; УПИ I- 265, кв.2; УПИ I- 163, II- 181, III- 206, IV- 175, кв.3 по плана на курортен комплекс „БЯЛАТА ЛАГУНА”, с. Топола, община Каварна. Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и...

Съобщение от отдел" Местни данъци и такси" до ИВО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

Обяви и съобщения | 05.06.2017

  Изх. № 27/05.06.2017 г.     ДО ИВО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „БАБУНА  ПЛАНИНА“ №2, ет. 3     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ФРОСТИ ЛТД ЕООД

Обяви и съобщения | 02.06.2017

  Изх. № 26/02.06.2017 г.     ДО ФРОСТИ ЛТД  ЕООД Адрес за кореспонденция: с. Влади Тричков общ. Своге ж.к. махала  „Голяма Лъка“, кв. 3 35     СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ХАВИЕР ГАРСИЯ ДЕЛ АМО

Обяви и съобщения | 31.05.2017

Изх. № 24/31.05.2017 г.     ДО ХАВИЕР ГАРСИЯ ДЕЛ АМО Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Делфин“ №  1, бл. 2, ет. 4, ап. 10     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ГО ФАИК ХУА

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 23/30.05.2017 г.     ДО ГО ФАИК ХУА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Простор“ №  7, бл. „ Хоризонт“, ет. 2, ап. 23-С2     СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БГ ИНВЕСТ ООД

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 22/30.05.2017 г. ДО БГ ИНВЕСТ  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Одесос бул. „Мария Луиза“ № 21, ап. офис 2 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ВЕСЕЛИНА ВЕЛЧЕВА ВЕСКОВА

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 21/30.05.2017 г. ДО ВЕСЕЛИНА  ВЕЛЧЕВА  ВЕСКОВА Адрес за кореспонденция: гр. София ж.к. „ЗОНА Б-5“, вх. А, ап. 93, ет. 21 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 20/30.05.2017 г. ДО СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Иван Вазов“  № 14  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за...

Обявление на Заповед № 436/29.05.2017г. за изработване на ПУП- ПРЗ

Обяви и съобщения | 30.05.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 436 от 29.05.2017 г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07257.501.222 по КККР на с. Българево, община Каварна, представляващ ПИ 222 в кв. 16 по регулационния план  на с. Българево, община...