Обяви и съобщения

Списък на стопаните, които имат право на обезщетение за закланите в срок прасета

Обяви и съобщения | 28.08.2019

Списък на стопаните, които следва да получат обезщетение в размер на 300 лв. за почистване и дезинфекция на обектите след извършване на доброволно клане на прасетата си.

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 26.08.2019

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 19.08.2019г. до 22.08.2019г. от 06.00 ч.  до 10.00ч. и след...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 26.08.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от...

Съобщение за ограничаване на движението във връзка с протичането на Огнена фиеста „Чираквам 2019“

Обяви и съобщения | 22.08.2019

Във връзка с протичане на Огнена фиеста „Чиракман 2019“ Община Каварна съобщава, че на 23 август (петък) движението на автомобили и лица в района на втора буна в Морска зона-Каварна ще бъде ограничено от 13:00 до 24:00 часа, а на 24 август (събота) движението на автомобили и лица в района на втора и трета буна ще бъде ограничено от 08:00 до 24:00 часа.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Орхан Ахмед Исмайл

Обяви и съобщения | 21.08.2019

До Орхан Ахмед Исмайл гр. Каварна ул. „Ген. Скобелев“  № 11 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Бейхан Ахмедов Ходжов

Обяви и съобщения | 21.08.2019

До Бейхан Ахмедов Ходжов гр. Каварна ул. „Ген. Скобелев“  № 11 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Юрий Исаакович Александров

Обяви и съобщения | 21.08.2019

  До Юрий Исаакович Александров гр. Каварна к-с. „Джулай морнинг“ бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. А34 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при главен специалист – Теодора Стефанова за връчване на Акт за...

Съобщение до Василка Петрова Панайотова и Василка Калчева Великова от отдел УТИ

Обяви и съобщения | 20.08.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Василка Петрова Панайотова и Василка Калчева Великова, в качеството им на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), наследници на Димо Панайотов Димов , собственик на имот с идентификатор 03318.501.183 по КККР на с. Белгун,...

Съобщение до Мария Жекова Георгиева от отдел УТИ

Обяви и съобщения | 20.08.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Мария Жекова Георгиева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като собственик на имот с идентификатор 32768.501.35 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен подробно...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 16.08.2019

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 18.08.2019г. до 21.08.2019г. от 05.00ч. до 1000ч.  фирма...