Обяви и съобщения

Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 03.04.2020

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на с. Могилище, както следва: В периода от 07.04.2020 г. до 10.04.2020 г. „ДРАГО УЗУНОВ АГРО ТРАНС“ ЕООД...

Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 03.04.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 07.04.2020 г. до 10.04.2020 г. фирма „ДРАГО УЗУНОВ АГРО...

Срокове за плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.

Обяви и съобщения | 02.04.2020

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в...

Уведомление за растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 31.03.2020

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 05.04.2020 г. до 05.04.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа...

Уведомление за растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 30.03.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 06, 07 и 08.04.2020 г. от 07:00 до 22:00 часа фирма „ЯНК-100“...

Уведомление за растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 30.03.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 06, 07 и 08.04.2020 г. от залез слънце до изгрев слънце фирма...

Уведомление за растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 30.03.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 05.04.2020г. до 06.04.2020г. от 07:30 до 11:00 часа фирма „РОСА -...

Уведомление за растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 30.03.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:  В периода от 05.04.2020 г. до 06.04.2020 г. от 07:30 до 11:00 часа фирма...

Уведомление за растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 30.03.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 03.04.2020 г. до 07.04.2020 г. от 19:00 до 10:00 часа на следващия ден...

Уведомление за растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 30.03.2020

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 03.04.2020 г. до 07.04.2020г. от 19:00 до 10:00 часа на следващия ден...