„Зелена линейка” – в населените места на Община Каварна

 Инициативата е на Община Каварна, като целта е да се проведе превенция на хората от малките населени места. „Зелена линейка“ ще предостави възможност на лекарите от "МБАЛ-Каварна" ЕООД да отидат при хората, за да ги прегледат напълно безплатно, да осъществят една реална профилактика на най-разпространените заболявания. Всеки, който желае може да провери здравното си състояние, да свери своя здравен часовник, да се информира, да открие навреме проблемите, да научи повече за вредните фактори на здравето и как да живее по-здравословно. Това е инициатива най-вече за превенция на социално значимите заболявания, повишаване здравната информираност и промоциране на здравословния начин на живот. Възможност за пряк контакт на хора, живеещи в отдалечени места. В тези срещи отблизо консултантите ще чуят реалните проблеми на хората, ще ги консултират и прегледат, ще да ги научат как да живеят здравословно. Дейностите ще включват различни преносими тестове и мобилна апаратура. 
„Зелената линейка“ ще започва работа от 09:00 ч. по график.


График на населените места, които ще посети „Зелена линейка”:
11.03.2017 г./ събота/ с.Могилище с.Вранино,с.Видно, с.Челопечене, с.Крупен;
12.03.2017 г. /неделя/ с. Белгун, с.Септемврийци, с.Било, с.Травник, с.Нейково;
18.03.2017 г. / събота/ с.Раковски, с.Хаджи Димитър, с.Поручик Чунчево;
19.03 .2017 г. /неделя/ с.Топола, с.Селце, с.Божурец;
01.04 .2017.г /събота / с.Българево, с.Свети Никола , с.Камен Бряг
Повече, информация за точния час за преглед по населените места на територията на Община Каварна, ще бъде предоставена от кметовете и кметските наместници.