Заповед № 208/31.03.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

ЗАПОВЕД

№ 208/ 31.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната

НАРЕЖДАМ:

  1. Забранявам разходките в градския парк, парка около спортна зала и всички обособени паркови места на територията на община Каварна.
  2. Забранявам посещението на спортни и детски площадки, тенис кортове и др.
  3. Общинско предприятие „Чиракман“ да изолира входовете им.
  4. Максимално да се ограничат контактите на възрастни с повече хора на едно място.
  5. Във всички магазини стриктно да се спазва забраната за пазаруване на лица под 60 год. между 8:30 и 10:30.
  6. Да не се допуска консумация на място в обектите за бързо хранене и хранителните магазини.
  7. В открити и закрити обществени места всички лица да имат поставена защитна маска за лице.

Заповедта да се доведе  до знанието на всички граждани, чрез средствата за масово осведомяване.

Контролът по изпълнение на разпоредените мерки в заповедта възлагам на РУ гр. Каварна към Министерство на вътрешните работи, Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението и Гранично полицейско управление – гр. Каварна и  ще упражнявам лично.
 
ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на Община Каварна