Започва предоставянето на услуга „Осигуряване на топъл обяд-2016г.”

undefined

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

            На 01.11.2016г  стартира услугата „ Топъл обяд-2016г“по проект на Община Каварна, чрез процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ Осигуряване на топъл обяд 2016г.” на територията на Община Каварна. Фирмата-изпълнител ще предоставя услугата ежедневно, като за целта са обособени пунктове, на които ще се извършва предоставянето на храната. Всички ползватели на услугата следва да предоставят своите документи за самоличност в кметствата, нужни за сключване на индивидуалните договори. За хората, които са трудно подвижни, услугата ще бъде изпълнена на адресите посочени от тях.

 

ГРАФИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

 

 

 

гр. Каварна

СУ „Стефан Караджа”

11-12:00ч.

гр. Каварна, квартал „Хаджи Димитър”

кметство

11-12:00ч.

с. Раковски

кметство

10:15ч.

с. Хаджи Димитър

кметство

10:40ч.

с. Българево

кметство

11:15ч.

с. Камен бряг

кметство

11:50ч.

с. Видно

кметство

12:30ч.

с. Могилище

кметство

10:00ч.

с. Вранино

кметство

10:35ч.

с. Белгун

кметство

11:05ч.

с. Септемврийци

кметство

11:35ч.

с. Нейково

кметство

12:10ч.

с. Било

кметство

12:40ч.

с. Травник

кметство

13:20ч.