Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 

ОБЩИНА  КАВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

           

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

В периода от 08.09.2019г. до 11.09.2019г. от 06.00 ч.  до 10.00ч. и след 20.00ч. фирма „БИО МЕДЖИК“ ЕООД ще проведе третиране на пипер – полско производство с продукти за растителна защита/ препарат:

 ЗОКСИС 250 СК при доза 70мл/дка с карантинен срок 3 дни, срещу картофена мана и кафяви листни петна и листна плесен;

ЛАНАТ 25 ВП при доза 250г./кг с карантинен срок 7 дни, срещу вредител листоминиращи мухи, калифорнийски трипс, оранжерийна белокрилка;

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК при доза 15мл/дка с карантинен срок 14 дни, срещу вредител кръгломиниращ молец.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в масив 20 на площ от 160,00дка, отстоящи от населеното място на 1км. и от съседно землище на с.Могилище на 8км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Мариян Кирилов Алексиев.