УЧАСТВАЙТЕ В НАШАТА АНКЕТА

Организация  Kavarna Animal Rescue със съдействието на Община Каварна организират провеждането на проучване относно отношението на гражданите към проблема с увеличената популация на  безстопанствени кучета. 
Проучването ще се осъществи чрез проведена анкета. Анкетният формуляр трябва да бъде предаден в сградата на Община Каварна, стая 309, отдел „Екология и зелена система” или да бъде изпратен на електронен адрес: obshtina@kavarna.bg в срок до 25.03.2017г.
Формулярите са на разположение във фоайето на Общината  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа или в електронен вариант на интернет страницата.
Организация  Kavarna Animal Rescue  организира томбола, в която могат да вземат участие всички включили се в анкетирането. За целта е необходимо  в отрязъка към анкетния формуляр да  бъде посочен телефонен номер за контакт и отрязъка да бъде поставен в една от двете кутии, намиращи се във фоайето на Общината. Печелившият ще бъде изтеглен в края на месец март 2017 г. 

Община Каварна призовава всички граждани да вземат активно участие в проучването и с общи усилия да намерим най-оптималното и приложимо решение за справяне с проблема с безстопанствените кучета.

Прикачени файлове