Студенти от Икономически университет – Варна посетиха община Каварна

IMG_0847.JPG

Студенти от Икономически университет - Варна посетиха община Каварна , за да се запознаят с потенциалa на града, структурата на общинска администрация и  възможностите за развитие. Групата от 26 студенти бе водена от гл. ас. д-р Анна Господинова при Катедра "Икономика и управление на строителството".

Срещата бе открита от кмета на община Каварна Нина Ставрева. Заместник-кметът по "Финанси и икономическо развитие" Митко Недев обясни на заинтересованите студенти, как се определя и  разпределя бюджета в община Каварна. 
Студентите от специалностите "Икономика на строителството" и "Икономика на недвижимата собственост“ отправиха въпроси и към главния архитект Камен Жейнов. Дискутирани бяха  обновяването  на градската среда и централната градска улица.
По време на открития разговор студентите от Варненския икономически университет проявиха интерес към туристическия отрасъл и богатата културна програма на града.
Община Каварна съдейства активно за развитието на младите специалисти и дава възможност на студентите да се запознаят с работния процес в администрацията. Пример за добра практика в тази сфера са стажовете на студенти от Икономически университет – Варна  в Общината.