Списък на кандидатите и техните оценки от втория етап от конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна”ЕООД, гр. Каварна


Списък на кандидатите и техните оценки от втория етап от  конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна”ЕООД, гр. Каварна, обявен на 07.09.2016г. съгласно Решение №140 по Протокол №11 от 02.08.2016 год. на ОС-Каварна кандидати


Д-р Десислав Тасков

Оценка:Отличен (5,75).