Списък на допуснатите до третия етап на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна”ЕООД, гр. Каварна


Списък на допуснатите до третия етап на конкурс за управител на   „МБАЛ-Каварна”ЕООД, гр. Каварна, обявен на 07.09.2016г. съгласно Решение №140 по Протокол №11 от 02.08.2016 год. на ОС-Каварна кандидати:


Д-р Десислав Тасков