Кметът на Община Каварна положи първата копка на инфраструктурен проект в село Божурец

IMG_2843.JPG

Днес кметът на Община Каварна Нина Ставрева даде началото на дейностите по изпълнение на втория инфраструктурен проект, който ще бъде изпълнен с европейско финансиране и е на стойност 1,600 000 лева без ДДС. Обектът се намира в село Божурец, община Каварна и е с дължина 1225 метра. По проект е предвидено да бъдат изградени 2343 метра нови тротоари, полагане на два пласта асфалт и монтиране на 40 стълба с енергоефективно улично осветление. На проектирания път са предвидени хоризонтална маркировка и монтиране на вертикални знаци. 
В Каварна предстои стартиране на инфраструктурни дейности обхващащи ул. „Сава Ганчев“, гр. Каварна. По проект е предвидено да бъдат изградени нови тротоари, полагане на два пласта асфалт, монтиране на 46 електрически лампи, монтиране на вертикални знаци и полагане на хоризонтална маркировка.