Правила за провеждане на обучението по плуване за ученици от община Каварна I - IV клас - "Плувно лято 2017 г."

Pluvno lqto 2013_03.jpg


І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Първоначално обучение и подготовка по плуване на деца с цел, укрепване на здравословното състояние и изграждане на двигателни навици и умения на новообучените участници в групите. Чрез плуването децата ще придобият концентрация, дисциплина, хигиенни навици, радост, емоции и колективна дейност, също така ще спомогне за правилното развитие на костната и дихателната система. 
 
ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът  се провежда на четири смени, а именно:
 I смяна – 03 юли-14 юли,
II смяна –17 юли-28 юли,
III смяна – 31 юли-11 август,
IV смяна – 14 август-25 август.

От 9,30 часа до 11,30 часа на открития плувен басейн на хотел „Каварна”.

ІІI. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Учебната дейност се осъществява под ръководството на инструктор, медицинско лице и ръководители на групи, които подпомагат началното обучение по плуване и опазват живота и здравето на децата. Плувните занимания се провеждат по специална подготовка. Община Каварна осигурява пособия за плуване.

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1.Право на участие в плувното лято имат ученици от I до IV клас.
2.Броят на децата в една смяна е  не повече от 25 ученика.
3.С приоритет при записването са  децата, жители на община Каварна.
4.Децата  имат право да се запишат само в една смяна. При наличие на свободни места след крайния срок за записване  имат възможност да се запишат и за други смени. 
5.Записването става на посочения за кореспонденция адрес и с представяне на ученическа карта или бележник на ученика.

V. ТРАНСПОРТ 
Тръгване – 9.00 часа от автогара Каварна, втора спирка – ОДК
Такса транспорт – 10 лева на дете.
Таксата се заплаща в първия ден на смяната на фирмата – превозвач от родителите.

VI. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ
Записването е от 15 май до 16 юни 2017 г. , а окончателните списъци се  поставят  в общинската сграда, намираща се на адрес ул. „Добротица” № 27.


За повече информация на адрес - гр. Каварна, ул. „Добротица” № 27, ет. 1 отдел „Спорт и младежки дейности”. Тел. за връзка 0570/8 55 67.