Поздравления на кмета на община Каварна по случай Деня на народните будители – Първи ноември

4-nina-georgieva-stavreva.jpg


Уважаеми учители,
уважаеми дейци на просветата и културата,
уважаеми съграждани,


Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по повод 1 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!                                        
Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, дело на хиляди българи – книжовници и просветители, вдъхвали вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност.  На този ден всички ние се прекланяме пред творците и пазителите на българската духовна и културна традиция – светите братя Кирил и Методий, техните ученици и последователи св. Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх, родолюбците Паисий Хилендарски, Васил Левски  и много други. По трънливия път на нашата история плеядата извисени личности са ни дарили със светли мисли и примера на собствения си живот в името на духовното израстване и възпитание в родолюбие и патриотизъм. 
Уважаеми просветители,
Убедена съм, че всички Вие успешно продължавате тяхното дело, съхранило вечния български дух, вечния стремеж към овладяване на знанието. Не преставайте да будите съзнанието на младото поколение за нашето наследство, което съхраняваме и разпространяваме през вековете за едно по-добро бъдеще на българския народ. Обогатявайте и опазвайте българската духовност и копнежа по нови хоризонти в образованието и културата! 
Този празник ни препраща и към изконните български ценности, към народната памет и историята. Вглеждаме се в любовта към родния край и Отечеството, към стремежа си да живеем с идеали и себераздаване.

На всички пожелавам  здраве, светлина в сърцата и вяра в българския дух! Бъдете все така верни на ценностите и идеалите, завещани от народните будители!

Честит празник!

Нина Ставрева
Кмет на община Каварна