ОУ „Йордан Йовков” спечели проект „Традициите – различията в културите, които ни сплотяват”

76602178_2473101516350554_3700398386051022848_n.jpg

ОУ „Йордан Йовков” спечели проект „Традициите – различията в културите, които ни сплотяват” на стойност 15 000 лева, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Целта на проекта е създаване на условия за обхващане и задържане в образователната система на учениците от етническите малцинства в училище чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование, утвърждаване на интеркултурно образование и възможност за пълноценна социализация и съхраняване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

В проекта ще бъдат включени 80 ученика на възраст от 7-14 години, 21 родители и 7 ръководители на групи. В някои дейности, които са общи за всички групи, ще се включат и ученици, които не са преки участници в проекта. Техния предполагаем брой е около от 40 до 50.

Продължителността на проекта е 10 месеца.