Обръщение на кмета на община Каварна

Уважаеми съграждани, 
Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас. 
Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки.
Обръщам се към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в Кампанията по набиране на доброволци.
Вашето съдействие е нужно за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните хора, като при необходимост да разнасяте храна по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост и други. 
Ключово за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места, на болниците и здравните пунктове и навсякъде, където има струпване на хора.
Ако сте готов да се включите като доброволец, моля, пишете на следния електронен адрес: obshtina@kavarna.bg  или позвънете на телефони:
+359 88 266 4020
+359 570 82076
Важно е да посочвате вашите три имена, своите професионални умения и телефон за връзка. 
За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани при възникване на необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства. 
 
 
Елена Балтаджиева
Кмет на община Каварна