МИ-2019-Списък на населените места в община Каварна, в които ще се произведат избори за кмет на кметство

Кметът на община Каварна със своя Заповед № 573 от 16.08.2019 г. определя населените места, в които ще се произведат избори за кметове на кметства както следва:

1.      с. Белгун

2.      с. Българево

3.      с. Септемврийци