Новини

Заповед № 230/08.04.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

Новини | 08.04.2020

ЗАПОВЕД № 230/ 08.04.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и усложнената епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната  НАРЕЖДАМ: 1. Да се създаде организация за...

Срокове за плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.

Новини | 03.04.2020

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в...

Заповед № 208/31.03.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

Новини | 31.03.2020

ЗАПОВЕД № 208/ 31.03.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната НАРЕЖДАМ: Забранявам разходките в градския парк, парка около спортна зала и всички обособени паркови...

Заповед № 200/ 27.03.2020 г. на кмета на община Каварна за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително

Новини | 27.03.2020

ЗАПОВЕД № 200/ 27.03.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с получени указания на МЗ – писмо с Изх. №16-00-4/23.03.2020 г. относно  усложнената епидемична обстановка в страната НАРЕЖДАМ: 1. Изменям мои...

Община Каварна стартира дарителска кампания в подкрепа на общинската болница

Новини | 27.03.2020

Днес всички заедно трябва да преминем през изпитанието COVID–19. Най-голяма подкрепа търси здравната ни система и всички хора, чиито професионален  опит са гаранция на всички нас за адекватна медицинска грижа по време на пандемия. Това е сложна и трудна задача, изискваща съпричастност. Затова призоваваме всички, които имат възможност, да бъдат солидарни и да се включат в ...

Уведомление

Новини | 27.03.2020

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  у нас, обявеното извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, от 27.03.2020г., до края на въведеното извънредно положение, всички курсове по републиканската, областната и общинската транспортна схема, възложени с квотата на община Каварна, временно се...

Десето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 март 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

Новини | 26.03.2020

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г./, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, с основна цел - избягване присъствието на голям брой хора на едно място, заседанието по изключение е неприсъствено за граждани.    На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от...

Примерен образец на служебна бележка

Новини | 21.03.2020

Община Каварна предоставя за улеснение на гражданите, на които им предстои пътуване по неотложни причини, образец на служебна бележка. Текстът е примерен и може да се променя според различните ситуации. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА Изх. номер .................... Издадена от...

Обръщение на кмета на община Каварна

Новини | 20.03.2020

Уважаеми съграждани,  Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.  Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки. Обръщам се към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в...