Новини

Община Каварна с три спечелени проекта в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“

Новини | 30.04.2020

Община Каварна, кметство Българево и кметство Септемвриийци спечелиха проекти  в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“. Дейностите се финансират от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Проектите са: „Благоустрояване на детска...

Заповед № 276/28.04.2020 г. на кмета на община Каварна

Новини | 28.04.2020

ЗАПОВЕД № 276/28.04.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и като взех предвид Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването НАРЕЖДАМ: 1. Разрешавам, считано от 28.04.2020 г. посещението за разходка в градския...

Единадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 април 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

Новини | 23.04.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам единадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 април 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 193 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна и за реда и...

Временна реорганизация на движението

Новини | 22.04.2020

На 23.04.2020 г. от 8:00 часа, поради извършване на изкопни работи, ще бъде затворено кръстовището на ул. „България“ и ул. „Георги Кирков“. Ще бъде създадена временна организация на движението, като придвижването на автомобили ще се осъществява двупосочно в дясното платно. Светофарната уредба ще бъде изключена. Молим гражданите да не паркират автомобилите си на паркинга пред...

Празнично обръщение

Новини | 19.04.2020

Уважаеми жители на община Каварна, Най-сърдечно Ви поздравявам с големия светъл християнски празник Великден! Изправени пред трудностите вярвам, че силата на празника ни носи надежда, вяра и доброта в идващите дни. Възкресение Христово винаги идва с посланието за  силата на вярата, със символа на надеждата за добри дела и сърца изпълнени с душевен мир и човеколюбие. Нека  светлите и...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец април 2020 година

Новини | 16.04.2020

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта вторник, 21 април 2020 г. 13:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата вторник, 21 април 2020...

Заповед № 234/09.04.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

Новини | 09.04.2020

ЗАПОВЕД № 234/ 09.04.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с моя Заповед № 230/08.04.2020 г. НАРЕЖДАМ: Специалистите от отдел „Общинска собственост“, работещи на пазара да предоставят и...

Заповед № 231/08.04.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

Новини | 08.04.2020

ЗАПОВЕД № 231/ 08.04.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с получените указания на Министерство на здравеопазването, относно усложнената епидемична обстановка в страната НАРЕЖДАМ: 1. Изменям мои...