Съобщения от отдел МДТ

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси до "Инспирация" ЕООД

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Изх. № 61/16.10.2017 г. ДО ИНСПИРАЦИЯ  ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново ул. „България“  № 1 Представляващ: Димитър Русев  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АЙ СИ БИЛД ООД

Обяви и съобщения | 13.10.2017

Изх. № 60/13.10.2017 г.     ДО АЙ СИ БИЛД ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Одесос ул. „Иван Вазов“  № 37, партер Представляващ: Александър Ангелов Ангелов   СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПРО ВОЙС СЪРВИСЕС ЕООД

Обяви и съобщения | 13.10.2017

Изх. № 59/13.10.2017 г.     ДО ПРО ВОЙС СЪРВИСЕС ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Младост ул. „Вяра“  бл. 6, вх. А, ап. 35 Представляващ: Франсез Олдридж   СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ГЕТСБИ ДЕВЕЛЪПМЕНТС ЕООД

Обяви и съобщения | 14.09.2017

Изх. № 58/13.09.2017 г. ДО ГЕТСБИ ДЕВЕЛЪПМЕНТС   ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Приморски ул. „Братя Бъкстон“ № 1, ап. 14 Представляващ: Гери Клайв Сандърс   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до РОДЕЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД

Обяви и съобщения | 24.08.2017

Изх. № 57/24.08.2017 г.     ДО РОДЕЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. ВАРНА бул. Сливница N: 5 Представляващ: Майкъл Антъни Роган         СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МИСТЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Обяви и съобщения | 22.08.2017

Изх. № 56/22.08.2017 г.     ДО МИСТЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Адрес за кореспонденция: гр.ВАРНА ул.ЦАР КАЛОЯН N: 22 ап.2 ет.2 Представляващ: Киранкумар Раджибхай Виталбхай Пател         СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес:...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 54/17.08.2017 г.     ДО ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „Хубча“ № 8, ет. 3 Представлявано от: Иван Стойков Кадийски     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 55/17.08.2017 г.     ДО ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Христо Ботев“ № 42     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЕВЕЛИН МОУЛТЪН

Обяви и съобщения | 17.08.2017

Изх. № 53/17.08.2017 г.     ДО ЕВЕЛИН МОУЛТЪН Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Простор“ №17     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АКВАЗОН ООД

Обяви и съобщения | 16.08.2017

Изх. № 52/16.08.2017 г.     ДО АКВАЗОН  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив ул. „Цанко Дюстабанов“ №12 Представлявано от:  Николай Янев     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...