Съобщения от отдел МДТ

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 54/17.08.2017 г.     ДО ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „Хубча“ № 8, ет. 3 Представлявано от: Иван Стойков Кадийски     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 55/17.08.2017 г.     ДО ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Христо Ботев“ № 42     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЕВЕЛИН МОУЛТЪН

Обяви и съобщения | 17.08.2017

Изх. № 53/17.08.2017 г.     ДО ЕВЕЛИН МОУЛТЪН Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Простор“ №17     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АКВАЗОН ООД

Обяви и съобщения | 16.08.2017

Изх. № 52/16.08.2017 г.     ДО АКВАЗОН  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив ул. „Цанко Дюстабанов“ №12 Представлявано от:  Николай Янев     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ТРАНССИГНАЛ В.Г. ЕООД

Обяви и съобщения | 16.08.2017

Изх. № 51/16.08.2017 г.     ДО ТРАНССИГНАЛ В.Г. ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. София ж.к. Дружба, бл. 68, вх. 1, ап.2, ет. 1 Представлявано от: Веселин Господинов     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА АРМСТРОНГ

Обяви и съобщения | 10.08.2017

Изх. № 50/10.08.2017 г.     ДО СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА АРМСТРОНГ Адрес за кореспонденция: гр. Русе ул. „Филип Станиславов“ № 1, вх. 3, ет. 5     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ООД

Обяви и съобщения | 10.08.2017

Изх. № 49/10.08.2017 г.     ДО БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „202“ № 6, ап. офис 8 Представляващ: Димитър Вринчев     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МАРИ – КЛЕР МИЛС

Обяви и съобщения | 04.08.2017

Изх. № 48/04.08.2017 г.     ДО МАРИ – КЛЕР  МИЛС Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Простор  № 17, ап.3, ет.1       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до РУСКА ЕНЧЕВА ПЮСКЮЛИЕВА

Обяви и съобщения | 04.08.2017

Изх. № 47/04.08.2017 г.     ДО РУСКА ЕНЧЕВА ПЮСКЮЛИЕВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Калиакра  № 34       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26,  етаж 1,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ЖУРНАЛОВА

Обяви и съобщения | 04.08.2017

Изх. № 46/04.08.2017 г.     ДО СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ЖУРНАЛОВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Здравец  № 3       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26,  етаж 1,...