Съобщения от отдел МДТ

Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 16.01.2018 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч

Обяви и съобщения | 15.01.2018

Уважаеми клиенти,   Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 16.01.2017 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. На 17.01.2018 г. стартира новото данъчно облагане за 2018 г. Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018 се заплащат на две равни вноски в следните срокове:...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси"

Обяви и съобщения | 22.12.2017

  СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Указание ДДС № 06/05.12.2017 г., относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2017 г.  на 29.12.2017 г. в 11:00 ч. приключва събирането на местни данъци и такси включително в брой, чрез ПОС-терминално устройство, което гарантира своевременното внасяне на постъпилите суми по банковата сметка на общината и...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЕЛМАНА ЕООД

Обяви и съобщения | 21.12.2017

  Изх. № 65/21.12.2017 г.     ДО ЕЛМАНА ЕООД Адрес за кореспонденция: общ. София с. Бистрица бул. „Вилна зона Бункера“  № 999 Представляващ: Никос Араузос   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ХОЛАНДСКА МЕЧТА АД

Обяви и съобщения | 15.12.2017

Изх. № 64/15.12.2017 г.     ДО ХОЛАНДСКА МЕЧТА АД Адрес за кореспонденция: гр. София бул. „Витоша“  № 103 Представляващ: Николай Банев   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 17.11.2017

Във връзка с определяне размера на такса за битови отпадъци по Проекта на план –сметка на Община Каварна за 2018 г. съгласно чл.66 и чл.69, ал.1, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Каварна уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица,че е изготвен Проекта на план – сметка за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЮРА-П- ЙОРДАН ПАСКАЛЕВ ЕТ

Обяви и съобщения | 16.11.2017

Изх. № 63/16.11.2017 г. ДО ЮРА-П- ЙОРДАН ПАСКАЛЕВ ЕТ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Черноморска “  № 9А Представляващ: Йордан Паскалев   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Обява от отдел "Местни данъци и такси" до ПРОАМ ЕООД

Обяви и съобщения | 26.10.2017

Изх. № 62/26.10.2017 г.     ДО ПРОАМ   ЕООД Адрес за кореспонденция: 1744 с. БИСТРИЦА ВИЛНА ЗОНА БУНКЕРА N: 999 Представляващ: ПРОДРОМОС ЙОАНОУ   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси до "Инспирация" ЕООД

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Изх. № 61/16.10.2017 г. ДО ИНСПИРАЦИЯ  ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново ул. „България“  № 1 Представляващ: Димитър Русев  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АЙ СИ БИЛД ООД

Обяви и съобщения | 13.10.2017

Изх. № 60/13.10.2017 г.     ДО АЙ СИ БИЛД ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Одесос ул. „Иван Вазов“  № 37, партер Представляващ: Александър Ангелов Ангелов   СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПРО ВОЙС СЪРВИСЕС ЕООД

Обяви и съобщения | 13.10.2017

Изх. № 59/13.10.2017 г.     ДО ПРО ВОЙС СЪРВИСЕС ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Младост ул. „Вяра“  бл. 6, вх. А, ап. 35 Представляващ: Франсез Олдридж   СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр....