Съобщения от отдел МДТ

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БЪЛГАРИЦЕ ООД

Обяви и съобщения | 19.05.2017

Изх. № 19/19.05.2017 г. ДО БЪЛГАРИЦЕ ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна общ. Варна ул. „Драгоман“  № 40, ет. 2  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПЕДЕР РИЕС БОРЧЕ

Обяви и съобщения | 19.05.2017

Изх. № 18/19.05.2017 г. ДО ПЕДЕР РИЕС БОРЧЕ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна общ. Каварна ул. „Крайбрежна зона“  бл. А, ап. 14  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до УОТКИС ПРОПЪРТИС ЕООД

Обяви и съобщения | 10.05.2017

Изх. № 17/10.05.2017 г.     ДО УОТКИС ПРОПЪРТИС  ЕООД Адрес за кореспонденция: общ. Балчик гр. Балчик ул. „Приморска“ № 8     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до САНКАР ПРОПЪРТИС ООД

Обяви и съобщения | 09.05.2017

Изх. № 16/09.05.2017 г. ДО САНКАР ПРОПЪРТИС  ООД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна с. Божурец ул. „Пета“ № 7 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ПЮСКЮЛИЕВ

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 15/05.05.2017 г. ДО ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ПЮСКЮЛИЕВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Калиакра“ № 34 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КАТРИК-61 АД

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 14/05.05.2017 г. ДО КАТРИК-61 АД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „България“ № 47 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за връчване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КЛИЙФ НОРМАН ГРОУВС

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 13/05.05.2017 г. ДО КЛИЙФ НОРМАН ГРОУВС Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Рай“ , бл. „Виктория“, ап. Г23, ет. 2 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДРАГАН НЕДЕЛЧЕВ ДЯНКОВ

Обяви и съобщения | 04.05.2017

Изх. № 12/04.05.2017 г. ДО ДРАГАН НЕДЕЛЧЕВ ДЯНКОВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „България“ № 36, вх. Б, ет. 8, ап. 22 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Община Каварна обявява

Обяви и съобщения | 03.05.2017

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА, че на 02.05.2017 година е изгубен  един брой използван кочан с приходни квитанции със серия и номера както следва:  АА2015 от  0117951 до 01117975. Посочените по горе квитанции се считат за невалидни. В случай, че някой ги намери, молим да бъдат предадени в общинска администрация.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДЖАНЕРИК БГ ЕООД

Обяви и съобщения | 18.04.2017

Изх. № 10/18.04.2017 г. ДО ДЖАНЕРИК БГ  ЕООД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна с. Видно ул. „Осма“ № 11  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за...